512

شیوه های پرداخت

پرداخت ها هم به صورت کارت به کارت ( کارت 6104337489645115 بانک ملت و یا 6037991949853059 بانک ملی به نام حمید جمالی ) و هم از طریق درگاه پرداخت سایت امکان پذیر می باشد.

همچنین مشتریان محترم تهران و حومه می توانند در محل فروشگاه کالا را دریافت و سپس از طریق دستگاه پوز اقدام به پرداخت هزینه محصول نمایند .